landschaps+stedelijke architectuur

 

masterplan woonzorgcentrum Careyn Weddesteyn  WOERDEN

 

 

 

 

ontwerp: stedenbouwkundig masterplan,

inrichting buitenruimte,

opdrachtgever: ZUWE Zorg  //Careyn

ontwerp: 2009-2012

gefaseerde uitvoering: 2012-2014

 

 

 

 

 

De gebouwen en de inrichting van de buitenruimte van zorginstelling ZUWE waren verouderd en moesten worden vervangen. Tevens moest nieuwe bebouwing met groepswoningen voor PG patiĆ«nten en appartementen op de locatie worden toegevoegd en in de omgeving worden ingepast. Tegelijkertijd diende een fasering in sloop en bouw ingepast te worden, zodat bewoners binnen het plangebied konden blijven tijdens de bouw.  ELYPS werdt gevraagd een visie te ontwikkelen voor het gebied. De introductie van een centrale as op het terrein was een belangrijk element in deze visie, die er voor zorgde dat de uitwerking van de plannen in een stroomversnelling kwamen. Het Masterplan dat daarop volgde vormt de basis voor de benodigde bestemmingsplanwijziging. Uiteindelijk is het Masterplan denken wij heel helder geworden: paviljoens in een parkachtige omgeving, liggend aan een voetfietsverbinding en centraal groen plein midden op de locatie.

 

 

 

.