landschaps+stedelijke architectuur

 

penitentiaire inrichting/prison

strafvollzugsanstalt

Beveren+ Dendermonde

 

 

 

ontwerp: besloten prijsvraag Regie der Gebouwen België

omvang: Dendermonde 11.8ha,  Beveren 13ha

opdrachtgever: Consortium Future Prisons (Willemen General Contractor NV, Cordeel NV, SNC Lavallin)

jaar: 2010-2011

i.s.m. Crepain Binst, Studio M10 Eindhoven, de Jong Kortemaker Algra Rotterdam

 

 

Pi Beveren:

Binnen de muren worden 2 retentievijvers en 4 wadi’s gerealiseerd, die het ritme van de gevel van het gebouw volgen.  De retentievijvers en wadi’s zorgen voor opvang en infiltratie van de (piek)belasting van het hemelwater. Door de aanwezigheid van een grasdak op de gebouwen wordt de waterafvoer vertraagd, wat ten goede komt aan de benodigde (piek)capaciteit van de wadi’s. De capaciteit van de retentievijvers en wadi’s kan zodanig zijn dat ook hoge piekbelastingen opgevangen kunnen worden. De zuiverende capaciteit van de wadi is afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp. Verwacht mag worden dat voor zwevend stof zo’n 70% afgevangen kan worden, voor andere mogelijk uitlogende stoffen kan dit percentage ook bereikt worden.