landschaps+stedelijke architectuur

 

penitentiaire inrichting/prison/strafvollzugsanstalt

Beveren+ Dendermonde

 

 

 

Pi Dendermonde:

De inpassing van het ontwerp in het landschap heeft twee hoofdkenmerken: enerzijds dient het ontwerp een duidelijke vorm te hebben, anderzijds dient er een logische oriëntatie van deze vorm te worden gevonden. Door het complex compact te houden, kan er binnen de kavel ruimte gevonden worden om het ‘een plaats in het landschap te geven’. Het hoofdgebouw is noordgericht, op de toegangsweg en het open landschap. Aanrijdend vanuit deze richting is het gebouw een helder object in het landschap. Langs de zijde van Dendermonde wordt een bomensingel voorzien. Deze singel volgt op klassieke wijze de kavelgrens en is tevens een onderbreking met de bestaande bebouwing. Langs deze oostzijde wordt het bestaande patroon van de verkaveling doorgetrokken, en zal een bloemrijke, natuurlijke vegetatie gerealiseerd worden.

 

Aan de van nature verhoogde zuidzijde langs het spoor wordt het terrein verruigd en zijn boomgroepen voorzien.  Op deze wijze wordt de ecologische meer interessante westzijde langs de zijarm van de Dender versterkt. De parkeerplaatsen die aan deze zijde gepland staan volgen de vormen van het landschap, en versterken deze. Het lichtverhoogde entreeplein en de naastgelegen parkeerplaatsen worden afgescheiden van het open landschap door de aanplant van meidoorn.

 

 

ontwerp: besloten prijsvraag Regie der Gebouwen België

omvang:

opdrachtgever: Consortium Future Prisons (Willemen General Contractor NV, Cordeel NV, SNC Lavallin)

jaar: 2010-2011